Start
Cytaty
Kategorie
Wyszukaj
Najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą.
Lucjusz Seneka
Mglista (17.03.14 23:20)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Najsilniejszym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.
Konfucjusz
Mglista (17.03.14 23:12)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Nie zasłaniaj się swoją małością, złem, które zdążyłeś w życiu popełnić. Nie zasłaniaj się swoim bałaganiarstwem, lenistwem, brakiem inteligencji – wadami, których jesteś świadom.
Nie bój się ludzi, którzy stają ci na przeszkodzie, którzy ci złośliwie brużdżą, nie bój się opornego świata. Masz dość siły, aby stanąć na wysokości zadania. Daje ci ją ten, który żąda od ciebie wielkości.
Ks. Mieczysław Maliński
monika86 (13.03.14 17:45)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem.
Albert Camus
Mglista (21.02.14 21:08)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Trzeba wstać, trzeba pokonać, zwalczyć, zdusić w sobie ból i słabość. Trzeba wstać i iść.
Andrzej Sapkowski, Czas pogardy
Mglista (06.02.14 15:11)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Być nikim, ale sobą, w świecie, który robi wszystko, co w jego mocy, dniami i nocami, by zrobić z ciebie przeciętniaka, oznacza walkę w najcięższej bitwie w jakiej dane było walczyć ludzkości i która nigdy się nie skończy.
Edward Estlin Cummings
Mglista (02.02.14 09:58)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Słaby wątpi przed podjęciem decyzji; silny dopiero potem.
Federico Moccia
Mglista (26.01.14 14:12)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Myślałam, że jestem słaba i że dłużej nie wytrzymam. Myliłam się. Byłam silna i wiele mogłam wytrzymać.
Katarzyna Grochola, Trzepot skrzydeł
Mglista (24.11.13 12:06)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Nieodzowne są lata pilnych studiów i wytężonej pracy, konieczna jest wytrwałość i wewnętrzna dyscyplina.
Andrzej Sapkowski, Krew elfów
Mglista (13.11.13 18:24)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
Suzanne Collins
Ardaenye (25.10.13 12:44)
Ocena: 10.00
(3 głosy)
Świat jest brutalny, ale ja się nigdy nie poddam...
Katarzyna Grochola, Upoważanienie do szczęścia
Mglista (15.10.13 19:36)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Ostatnio jest mu ciężko, bardzo ciężko. Coś w nim pęka, wiem, ale próbuję go rozumieć. Zresztą on wie, że zawsze będzie mógł na mnie liczyć.
Katarzyna Grochola, Upoważnienie do szczęścia
Mglista (15.10.13 19:26)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Nie wszys­tko Mu się udało.

Nie pot­ra­fił nawrócić fa­ryzeuszów i sa­duceuszów, kapłanów. Spo­tykał się z niepo­wodze­niem również u zwyczaj­nych ludzi - w Bet­sai­dzie, Ko­rozain, Na­zare­cie, Ka­far­naum. Po­nosił klęski na­wet u swoich naj­bliższych. Nie tyl­ko Ju­dasz Go zdradził. Da­leko wcześniej wielu z nich odeszło od Niego. A prze­cież był naj­lep­szym z ludzi i całe swo­je życie poświęcił po­maga­niu pot­rze­bującym, i kiero­wał się w swoim działaniu naj­bar­dziej be­zin­te­resow­ny­mi mo­tywa­mi.
I to­bie nie wszys­tko uda się w życiu. Na­wet wte­dy, gdy będziesz kiero­wał się naj­czys­tszy­mi po­bud­ka­mi i będziesz sta­rał się postępo­wać naj­le­piej, jak cię na to stać.

Niech Cię to nie gor­szy ani prze­raża.
Ks. Mieczysław Maliński
monika86 (15.10.13 16:29)
Ocena: 10.00
(3 głosy)
Ano, cóż, paskudny otacza nas świat. Ale to nie powód, byśmy wszyscy paskudnieli. Dobra nam trzeba. Tego mnie uczył mój ojciec i tego ja moich synów uczę.
Andrzej Sapkowski, Coś więcej
Mglista (14.10.13 15:53)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Usiłuje dowcipem zamaskować smutek, przygnębienie i wstyd.
Andrzej Sapkowski, Okruch lodu
Mglista (09.10.13 17:26)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Swe liczne życzenia i pragnienia zaspokajać w drodze własnej aktywności.
Andrzej Sapkowski, Ostatnie życzenie
Mglista (04.10.13 15:03)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie urazisz go bardziej niż tym, że ją rozpoznasz.
Karel Capek
Mglista (30.09.13 23:59)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Nic nie jest dla człowieka bardziej nieznośne, jak pozostawać w zupełnym spokoju, bez namiętności, bez interesów, bez rozrywek, bez wysiłków. Czuje wtedy swą nicość, samotność, niedostateczność swych sił, swą zależność, słabość, pustkę. Niezwłocznie z głębi jego duszy wyjdzie nuda, ciemność, smutek, troska niezadowolenie, rozpacz.
Blaise Pascal
Mglista (30.09.13 23:58)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Zjednoczenie to siła, wszyscy o tym wiedzą. Dlaczego więc godzić się na słabość, skoro można być silnym?
Lew Tołstoj
Mglista (30.09.13 23:55)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Człowiek uświadamia sobie swą słabość i nie chce się przed nią bronić; pragnie jej się poddać. Jest pijany słabością, chce być jeszcze słabszy, chce upaść pośrodku placu, na oczach wszystkich, chce być na dnie, jeszcze niżej niż na dnie.
Milan Kundera
Mglista (30.09.13 23:53)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Nigdy nie patrz na nikogo z góry, chyba, że właśnie pomagasz mu wstać.
J. Jackson
monika86 (26.09.13 22:33)
Ocena: 9.00
(2 głosy)
Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu.
Stefan Pacek
Ardaenye (24.09.13 10:24)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Fakt, że postanowiłeś zainwestować we własny rozwój, wyróżnia Cię spośród mas. To decyzja, która po wielokroć przewyższy jakość Twojego życia, ponieważ życie jest tak wspaniałe, jak wspaniale postanowimy je przeżyć.
Paul McKenna, Zmienić swoje życie w 7 dni
Mglista (11.09.13 9:36:)
Ocena: 8.00
(1 głos)
Odpowiednie przygotowanie, codzienne działania, zachęcenie innych do uczestniczenia w realizacji naszych celów i marzeń nie tylko zwiększają szanse na sukces, ale sprawiają, że łatwiej nam w ten sukces uwierzyć, wzmacniając naszą wolę sukcesu, sprawiają, iż droga, która do niego prowadzi, jest coraz wyraźniej widoczna.
Paul McKenna, Zmienić swoje życie w 7 dni
Mglista (11.09.13 9:30:)
Ocena: 8.00
(1 głos)
Nic nie odbiera człowiekowi energii równie szybko jak kilka krytycznych komentarzy poczynionych przez niewłaściwą osobę w złym momencie.
Paul McKenna, Zmienić swoje życie w 7 dni
Mglista (06.09.13 22:20)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Robiłem, co mogłem, żeby wziąć się w garść, ale moja mantra "dam sobie radę" przestała działać. A oprócz niej nie miałem pod ręką nic innego. Co więc się robi, kiedy nie można czerpać siły z gniewu? TRZEBA POGODZIĆ SIĘ Z PRAWDĄ.
Stephen King, Ręka mistrza
Mglista (31.07.13 12:07)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Nie myśl, że wróg cię podziwia. On jedynie poszukuje twego słabego punktu.
Valeriu Butulescu
Ardaenye (15.07.13 20:28)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Człowiek może znieść bar­dzo dużo, lecz po­pełnia błąd sądząc, że pot­ra­fi znieść wszystko.
Fiodor Dostojewski
monika86 (20.06.13 20:54)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
Stefan Wyszyński
Mglista (11.06.13 8:30:)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Kto się czuje słaby, niech się jeszcze więcej modli.
Św. Maksymilian Kolbe
Mglista (10.06.13 17:35)
Ocena: 8.00
(1 głos)
1 2 3 4 5


ZAMKNIJ
czo
ZAMKNIJ