Start
Cytaty
Kategorie
Wyszukaj
Żebyś teraz nie żałował. Żebyś nie mówił: człowiek się naharował, nie dojadł, nie dospał, siedział dzień i noc, zdrowie nadwyrężył, ludziom się naraził, a teraz co ma z tego? Żebyś nie żałował.
Ks. Mieczysław Maliński
monika86 (26.10.13 14:22)
Ocena: 5.50
(2 głosy)
Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go uk­ry­wamy.
W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność. Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie.

Dlacze­go tak jest? Dla­tego, że człowiek nie jest Bo­giem, nie jest też aniołem, ani jakąś na­dis­totą, a je­dynie małym piel­grzy­mem w długiej, da­lekiej drodze swo­jego życia. Włas­ne słabości czy­nią go wy­rozu­miałym i łagod­nym w sto­sun­ku do in­nych. Ktoś, kto jest bez­kry­tyczny wo­bec sa­mego siebie, będzie twar­dy i niez­dolny wczuć się w in­nych. Nie będzie umiał ni­kogo po­cie­szyć,
do­dać od­wa­gi i wy­baczyć. Szczęście i przy­jaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażli­wi,
łagod­ni i de­likat­ni w słowach, i wza­jem­nie kon­taktach.
Phil Bosmans
monika86 (10.04.16 10:15)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Jeżelibyś udowodnił drugiemu, że jest na świecie zbyteczny, postawisz go na granicy rozpaczy, na granicy samobójstwa.
Ks. Mieczysław Maliński
monika86 (13.03.14 17:50)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
John Steinbeck, Na wschód od Edenu
monika86 (26.06.14 09:41)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
"Ludzie boją się wchodzić w głębsze relacje, bo każde rozstanie generuje głębsze blizny. Bezpieczniejsze jest poruszanie się po powierzchni. Głębiej boli bardziej."
Adam Pluszka
monika86 (08.05.15 10:45)
Ocena: 9.00
(1 głos)
(...) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
Wojciech Kuczok
monika86 (20.09.16 16:50)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
(...) prawda o człowieku jest ukryta z dala od naszych spojrzeń, w samotności czterech ścian, w ciszy późnego wieczoru.
Janusz L. Wiśniewski, Intymna teoria względności
monika86 (13.12.15 12:22)
Ocena: 10.00
(1 głos)
(…) człowiek zbyt silny nie może otworzyć się na miłość, zamyka się w swojej sile jak w twierdzy. Nie potrafi się poddać.
Anna Kamieńska
monika86 (06.07.14 07:58)
Ocena: 10.00
(1 głos)
- Ty jesteś moją odwagą, a ja Twoim sumieniem - szepnął.
- Ty jesteś moim sercem, a ja Twoim współczuciem. Żadne z nas nie jest całością. Przecież o tym wiesz Angielko.
- Wiem o tym - powiedziałam drżącym głosem - i właśnie dlatego tak się boję. Nie chcę znów czuć się jak pół człowieka. Nie mogłabym tego znieść.
Diana Gabaldon, Jesienne Werble
gość (20.07.16 10:38)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
... kiedy człowiek nisko upada, niektórzy nie mogą się oprzeć pokusie, by wdeptać go w ziemię i przydusić butem zamiast pomóc mu się podnieść. To podłe, lecz taka w dużej mierze jest ludzka natura...
Stephen King, "Doktor Sen"
Mglista (17.10.16 20:46)
Ocena: 9.00
(2 głosy)
...budowanie szczęśliwego, udanego związku to jest zadanie. Nic się samo nie zrobi. I to udane pożycie intymne też się samo nie zrobi. Bo namiętność - która jest na początku - przygaśnie. A żeby przerodziła się w intymność, potrzeba trochę pracy nad sobą, trochę dojrzewania, trochę małego lub większego wysiłku, zgody na zmienność, wzajemnego zaufania i ciekawości, trochę tajemnicy. I miłości.
Barbara Smolińska, Bądź blisko mnie
Mglista (14.02.15 09:33)
Ocena: 10.00
(1 głos)
...człowiek powinien być dobry tylko do określonej granicy. Potem albo będziesz gryzł, albo inni cię zagryzą. Naprawdę,..., takie jest życie.

Romuald Koperski, Pojedynek z Syberią
monika86 (30.12.17 15:35)
Ocena: 8.00
(1 głos)
...idziemy dobrze znanym torem, czasem ktoś dokuczy, czasem coś zaboli. Aż wreszcie boli wszystko i odbijamy się od ściany. Bo ufaliśmy opinii społecznej, zamiast spytać ciała, co jest dla nas dobre w życiu... Ciało nie kłamie... Zapisuje się w nim wszystko, co przeżyliśmy... To działa trochę jak oprogramowanie komputera. Kiedy zorientujemy się już, że chcemy coś w życiu zmienić, nie zrobimy tego, jeśli nie zajrzymy w ciało. Jak w komputerze - dopóki nie wyrzucimy niepotrzebnych programów, możemy zmieniać tapetę monitora, ale nie będzie szybszy.
Aleksandra Boćkowska, Coaching extra - Ciało nie kłamie
Mglista (24.07.17 21:26)
Ocena: 9.00
(1 głos)
...to człowiek zmienia życie i z nim swój los...
Ks. Jan Śledzianowski, ...I nie opuszczę Cię aż do śmierci
Mglista (01.12.14 22:42)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
...to się jednak zawsze zaczyna od rodziców i od tego jak oni wychowują swoje dzieci. Jeśli będą dla nich autorytetem za młodu, to będą nim też za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. A jeżeli nie zadbają o to, aby zbudować z dzieckiem więź, to naprawdę nie można się dziwić, kiedy potem tej więzi nie ma. Bo więź jest rezultatem uczuć, nie świadczeń. Tymczasem dzisiaj rodzice dają najwięcej dóbr materialnych, a najmniej dają siebie. Kiedyś w radiu dziennikarka zapytała mnie o to, co jest najważniejsze w stworzeniu dobrej rodziny. Odpowiedziałam, że to coś, co nic nie kosztuje - CZAS.
Ewa Woydłło-Osiatyńska, Więź jest rezultatem uczuć
Mglista (17.02.15 19:56)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Albowiem talent bez wiedzy ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza.
Witruwiusz
Ardaenye (05.09.15 20:45)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Ale zobowiązania są tyle warte, ile ludzie, którzy je podejmują.
Diana Gabaldon, Uwięziona w bursztynie
gość (20.07.16 10:39)
Ocena: 9.50
(2 głosy)
Ambicje są zawsze wrogiem spokoju.
Stefan Pacek
Ardaenye (22.12.14 16:52)
Ocena: 9.00
(1 głos)
Ani ludzi, ani świata nie widzimy takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi widzieć się nauczyliśmy.
Stefan Pacek
Ardaenye (22.12.14 16:52)
Ocena: 9.00
(2 głosy)
Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.
Oscar Wilde
paula08 (24.06.16 12:54)
Ocena: 7.00
(1 głos)
Bądź takim człowiekiem, żeby kiedyś ucząc wartości swojego dziecka, nie musiał być hipokrytą.
Ardaenye (17.02.13 12:54)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się dowiedzieć.
George R.R. Martin, Gra o tron
monika86 (08.04.15 22:20)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni.
Andrzej Sapkowski
Mglista (08.02.14 18:31)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.
Mark Twain
Ardaenye (05.09.15 20:36)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym.
Friedrich Dessauer
paula08 (01.03.17 14:36)
Ocena: 1.00
(1 głos)
Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Wszyscy je widzą.
Konfucjusz
monika86 (10.03.13 15:04)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych.
Hans Urs von Balthasar
paula08 (18.05.17 16:36)
Ocena: 5.50
(2 głosy)
Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty, tak aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe.
Agnieszka Lisak
Ardaenye (20.01.16 17:54)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej.
Dalajlama
paula08 (06.05.16 18:46)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Charakter duchowy łączy się ze scenami jesiennymi:
liście ulatują jak nasze lata,
kwiaty więdną jak nasze godziny,
chmury umykają jak nasze złudzenia,
światło mierzchnie niczym rozum nasz,
słońce stygnie jak nasze miłości,
lód skuwa rzeki na podobieństwo naszego życia.
Cały ten pejzaż w utajony sposób zespala się z naszym losem...
Francois Rene de Chateaubriand
paula08 (27.10.17 16:23)
Ocena: 10.00
(1 głos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9


ZAMKNIJ
czo
ZAMKNIJ