Start
Cytaty
Kategorie
Wyszukaj
Człowiek nie powinien dobrowolnie przyłączać się do czegoś tylko dlatego, że ma to aspekt nieuchronności.
Philip K. Dick, Transmigracja Timothy'ego Archera
Ardaenye (13.12.15 13:43)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak na prawdę nie żyjąc.
Dalajlama
monika86 (14.12.15 21:43)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności.
monika86 (14.12.15 21:47)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Czemuś biedny? Boś głupi. Czemuś głupi? Boś biedny.
Zasłyszane
monika86 (17.12.15 18:31)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Człowiek sam dla siebie jest naj­do­kuczliw­szym przy­musem. Często trud­nym do zniesienia. I niektórzy nie są w sta­nie siebie znieść.
Wiesław Myśliwski
monika86 (17.12.15 22:14)
Ocena: 3.50
(2 głosy)
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
Olga Tokarczuk
monika86 (04.01.16 13:03)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.
Joanne Kathleen Rowling
paula08 (19.01.16 17:25)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Jeśli chcesz poznać człowieka, dowiedz się jak traktuje swoich podwładnych, a nie równych sobie.
Joanne Kathleen Rowling , Harry Potter i Czara Ognia
paula08 (20.01.16 13:52)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty, tak aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe.
Agnieszka Lisak
Ardaenye (20.01.16 17:54)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Nie zawsze miłośnicy zwierząt są również miłośnikami ludzi.
Andrzej Niewinny Dobrowolski
Ardaenye (23.01.16 08:29)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Są chwile, w których człowiek przytuliłby się nawet do jeża.
Józef Bułatowicz
paula08 (23.01.16 13:06)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Nasz charakter objawia się w tym co robimy, kiedy nikt nie patrzy.
H. Jackson Brown Jr.
paula08 (23.01.16 13:22)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.
Benjamin Franklin
paula08 (27.01.16 11:45)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Rozwijamy się tylko wtedy, gdy stawiamy przed sobą nowe wyzwania.
Beth Fantaskey
paula08 (28.01.16 13:51)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
Michael Jordan
paula08 (28.01.16 13:57)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Powiedz komuś, że jest odważny, a pomożesz mu się takim stać.
Thomas Carlyle
paula08 (29.01.16 18:42)
Ocena: 6.00
(1 głos)
Wmawia się ludziom, że wciąż mówią o sobie, a to przecież temat, który znają najlepiej.
Anatole France
paula08 (01.02.16 13:18)
Ocena: 5.00
(1 głos)
Mnóstwo ludzi istnieje, ale takich co naprawdę żyją można wskazać palcem.
Feliks Chwalibóg
paula08 (01.02.16 13:29)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.
Kardynał Stefan Wyszyński
paula08 (20.02.16 15:55)
Ocena: 9.00
(1 głos)
Myśl pozytywnie. Im bardziej jesteś optymistyczny, tym bardziej będziesz pewny siebie.
Brian Tracy
paula08 (25.02.16 13:45)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Pracować nad sobą trzeba do końca życia, bo zawsze jeszcze można coś poprawić.
Małgorzata Musierowicz
paula08 (02.03.16 12:44)
Ocena: 5.00
(2 głosy)
Jeśli zauważasz, że znajdujesz się po stronie większości, czas, byś się zatrzymał i zastanowił nad sobą.
Marek Twain
monika86 (06.03.16 14:38)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Mój stan to nie to, co widzicie w moim ciele, ale to, co dzieje się w mojej duszy.
Paulo Coelho
paula08 (13.03.16 17:45)
Ocena: 9.33
(3 głosy)
Pamiętaj, że kiedykolwiek będziesz potrzebował pomocnej dłoni, znajdziesz ją na końcu własnego ramienia. Z wiekiem odkryjesz, że masz dwie ręce: jedną do pomagania sobie, a drugą do pomagania innym.
Sam Levenson
paula08 (05.04.16 20:31)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go uk­ry­wamy.
W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność. Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie.

Dlacze­go tak jest? Dla­tego, że człowiek nie jest Bo­giem, nie jest też aniołem, ani jakąś na­dis­totą, a je­dynie małym piel­grzy­mem w długiej, da­lekiej drodze swo­jego życia. Włas­ne słabości czy­nią go wy­rozu­miałym i łagod­nym w sto­sun­ku do in­nych. Ktoś, kto jest bez­kry­tyczny wo­bec sa­mego siebie, będzie twar­dy i niez­dolny wczuć się w in­nych. Nie będzie umiał ni­kogo po­cie­szyć,
do­dać od­wa­gi i wy­baczyć. Szczęście i przy­jaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażli­wi,
łagod­ni i de­likat­ni w słowach, i wza­jem­nie kon­taktach.
Phil Bosmans
monika86 (10.04.16 10:15)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Silni ludzie nie poniżają innych, oni ich wspierają.
Michael Waston
paula08 (06.05.16 18:18)
Ocena: 7.00
(1 głos)
Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej.
Dalajlama
paula08 (06.05.16 18:46)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Ten, kto jest dobry w szukaniu wymówek, rzadko jest dobry w czymkolwiek innym.
Benjamin Franklin
Ardaenye (07.06.16 21:08)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Nie wiedzieć nic, niczego nie nauczać, nie chcieć niczego, nie czuć nic - spać i ciągle spać: to dzisiaj moja chęć jedyna. Nikczemne to, obmierzłe, ale uczciwe życzenie...
Charles Pierre Baudelaire , Kwiaty zła
monika86 (09.06.16 21:35)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. A potem znikają.
Igor Kulikowski , Polowanie na obłoki
monika86 (23.06.16 21:09)
Ocena: 9.00
(1 głos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ZAMKNIJ
czo
ZAMKNIJ