Start
Cytaty
Kategorie
Wyszukaj
Żebyś teraz nie żałował. Żebyś nie mówił: człowiek się naharował, nie dojadł, nie dospał, siedział dzień i noc, zdrowie nadwyrężył, ludziom się naraził, a teraz co ma z tego? Żebyś nie żałował.
Ks. Mieczysław Maliński
monika86 (26.10.13 14:22)
Ocena: 5.50
(2 głosy)
Czasem wydaje się nam, że wiemy wszystko o napotkanym człowieku. Że wystarczy uważnie się przyjrzeć, by odkryć jego tajemnice, lęki, tęsknoty. Ale prawda o człowieku jest ukryta z dala od naszych spojrzeń, w samotności czterech ścian, w ciszy późnego wieczoru.
Janusz Leon Wiśniewski, Intymna teoria względności
monika86 (18.01.18 09:42)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go uk­ry­wamy.
W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność. Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie.

Dlacze­go tak jest? Dla­tego, że człowiek nie jest Bo­giem, nie jest też aniołem, ani jakąś na­dis­totą, a je­dynie małym piel­grzy­mem w długiej, da­lekiej drodze swo­jego życia. Włas­ne słabości czy­nią go wy­rozu­miałym i łagod­nym w sto­sun­ku do in­nych. Ktoś, kto jest bez­kry­tyczny wo­bec sa­mego siebie, będzie twar­dy i niez­dolny wczuć się w in­nych. Nie będzie umiał ni­kogo po­cie­szyć,
do­dać od­wa­gi i wy­baczyć. Szczęście i przy­jaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażli­wi,
łagod­ni i de­likat­ni w słowach, i wza­jem­nie kon­taktach.
Phil Bosmans
monika86 (10.04.16 10:15)
Ocena: 10.00
(2 głosy)
Jeżelibyś udowodnił drugiemu, że jest na świecie zbyteczny, postawisz go na granicy rozpaczy, na granicy samobójstwa.
Ks. Mieczysław Maliński
monika86 (13.03.14 17:50)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
John Steinbeck, Na wschód od Edenu
monika86 (26.06.14 09:41)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny.
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia.
Nigdy w nią nie wierzyłam.
Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić jedno i drugie.
Anna Bellon
monika86 (13.03.18 20:19)
Ocena: 9.50
(2 głosy)
"Ludzie boją się wchodzić w głębsze relacje, bo każde rozstanie generuje głębsze blizny. Bezpieczniejsze jest poruszanie się po powierzchni. Głębiej boli bardziej."
Adam Pluszka
monika86 (08.05.15 10:45)
Ocena: 9.00
(1 głos)
(...) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami.
Wojciech Kuczok
monika86 (20.09.16 16:50)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
(...) prawda o człowieku jest ukryta z dala od naszych spojrzeń, w samotności czterech ścian, w ciszy późnego wieczoru.
Janusz L. Wiśniewski, Intymna teoria względności
monika86 (13.12.15 12:22)
Ocena: 10.00
(1 głos)
(…) człowiek zbyt silny nie może otworzyć się na miłość, zamyka się w swojej sile jak w twierdzy. Nie potrafi się poddać.
Anna Kamieńska
monika86 (06.07.14 07:58)
Ocena: 10.00
(1 głos)
- Ty jesteś moją odwagą, a ja Twoim sumieniem - szepnął.
- Ty jesteś moim sercem, a ja Twoim współczuciem. Żadne z nas nie jest całością. Przecież o tym wiesz Angielko.
- Wiem o tym - powiedziałam drżącym głosem - i właśnie dlatego tak się boję. Nie chcę znów czuć się jak pół człowieka. Nie mogłabym tego znieść.
Diana Gabaldon, Jesienne Werble
gość (20.07.16 10:38)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
... kiedy człowiek nisko upada, niektórzy nie mogą się oprzeć pokusie, by wdeptać go w ziemię i przydusić butem zamiast pomóc mu się podnieść. To podłe, lecz taka w dużej mierze jest ludzka natura...
Stephen King, "Doktor Sen"
Mglista (17.10.16 20:46)
Ocena: 9.00
(2 głosy)
...budowanie szczęśliwego, udanego związku to jest zadanie. Nic się samo nie zrobi. I to udane pożycie intymne też się samo nie zrobi. Bo namiętność - która jest na początku - przygaśnie. A żeby przerodziła się w intymność, potrzeba trochę pracy nad sobą, trochę dojrzewania, trochę małego lub większego wysiłku, zgody na zmienność, wzajemnego zaufania i ciekawości, trochę tajemnicy. I miłości.
Barbara Smolińska, Bądź blisko mnie
Mglista (14.02.15 09:33)
Ocena: 10.00
(1 głos)
...człowiek powinien być dobry tylko do określonej granicy. Potem albo będziesz gryzł, albo inni cię zagryzą. Naprawdę,..., takie jest życie.

Romuald Koperski, Pojedynek z Syberią
monika86 (30.12.17 15:35)
Ocena: 8.00
(1 głos)
...idziemy dobrze znanym torem, czasem ktoś dokuczy, czasem coś zaboli. Aż wreszcie boli wszystko i odbijamy się od ściany. Bo ufaliśmy opinii społecznej, zamiast spytać ciała, co jest dla nas dobre w życiu... Ciało nie kłamie... Zapisuje się w nim wszystko, co przeżyliśmy... To działa trochę jak oprogramowanie komputera. Kiedy zorientujemy się już, że chcemy coś w życiu zmienić, nie zrobimy tego, jeśli nie zajrzymy w ciało. Jak w komputerze - dopóki nie wyrzucimy niepotrzebnych programów, możemy zmieniać tapetę monitora, ale nie będzie szybszy.
Aleksandra Boćkowska, Coaching extra - Ciało nie kłamie
Mglista (24.07.17 21:26)
Ocena: 9.00
(1 głos)
...to człowiek zmienia życie i z nim swój los...
Ks. Jan Śledzianowski, ...I nie opuszczę Cię aż do śmierci
Mglista (01.12.14 22:42)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
...to się jednak zawsze zaczyna od rodziców i od tego jak oni wychowują swoje dzieci. Jeśli będą dla nich autorytetem za młodu, to będą nim też za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. A jeżeli nie zadbają o to, aby zbudować z dzieckiem więź, to naprawdę nie można się dziwić, kiedy potem tej więzi nie ma. Bo więź jest rezultatem uczuć, nie świadczeń. Tymczasem dzisiaj rodzice dają najwięcej dóbr materialnych, a najmniej dają siebie. Kiedyś w radiu dziennikarka zapytała mnie o to, co jest najważniejsze w stworzeniu dobrej rodziny. Odpowiedziałam, że to coś, co nic nie kosztuje - CZAS.
Ewa Woydłło-Osiatyńska, Więź jest rezultatem uczuć
Mglista (17.02.15 19:56)
Ocena: 10.00
(1 głos)
Albowiem talent bez wiedzy ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza.
Witruwiusz
Ardaenye (05.09.15 20:45)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Ale zobowiązania są tyle warte, ile ludzie, którzy je podejmują.
Diana Gabaldon, Uwięziona w bursztynie
gość (20.07.16 10:39)
Ocena: 9.50
(2 głosy)
Ambicje są zawsze wrogiem spokoju.
Stefan Pacek
Ardaenye (22.12.14 16:52)
Ocena: 9.00
(1 głos)
Ani ludzi, ani świata nie widzimy takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi widzieć się nauczyliśmy.
Stefan Pacek
Ardaenye (22.12.14 16:52)
Ocena: 9.00
(2 głosy)
Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.
Oscar Wilde
paula08 (24.06.16 12:54)
Ocena: 7.00
(1 głos)
Bądź takim człowiekiem, żeby kiedyś ucząc wartości swojego dziecka, nie musiał być hipokrytą.
Ardaenye (17.02.13 12:54)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się dowiedzieć.
George R.R. Martin, Gra o tron
monika86 (08.04.15 22:20)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Blasku w oczach nie przywrócisz ciszą. Narzekaniem i wyliczanką. Kłamstwem nie przywrócisz i zmienionym głosem. Nagrodami.Obietnicami i tanimi chwytami też nie.
Aby błyszczały oczy musi rwać się serce.
monika86 (24.07.18 10:59)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni.
Andrzej Sapkowski
Mglista (08.02.14 18:31)
Ocena: 9.50
(2 głosy)
Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.
Mark Twain
Ardaenye (05.09.15 20:36)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym.
Friedrich Dessauer
paula08 (01.03.17 14:36)
Ocena: 1.00
(1 głos)
Było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej. Już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się stać wszystko pewnego dnia. I dobrze, że nie wiedzą.
Marek Hłasko
monika86 (07.08.18 18:48)
Ocena: 1.00
(1 głos)
Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Wszyscy je widzą.
Konfucjusz
monika86 (10.03.13 15:04)
Ocena: 0.00
(0 głosów)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ZAMKNIJ
czo
ZAMKNIJ